MOKINIAMS

Ugdymo karjerai paslaugos licėjuje

02/27/13 16:36:57

Pagrindinis teikiamų paslaugų tikslas - sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis), kurios skatintų sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją, darbo veiklą, padėtų sėkmingai plėtoti savo karjerą.

 Ugdymo  karjerai  paslaugos  licėjuje

  • Supažindinti mokinius ir jų tėvus su licėjuje teikiamomis  karjeros paslaugomis, mokymo  formomis, ugdomomis  kompetencijomis.
  • Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
  • Konsultuoti  mokinius  ir  jų  grupes  karjeros  klausimais asmeniškai, per klasės valandėles  ir  pasitelkiant informacines  sistemas.
  • Teikti  karjeros  plėtojimui  reikalingą  informaciją  mokiniams, mokinių  tėvams  ir  mokytojams.
  • Organizuoti profesinį  veiklinimą  vykstant į  Atvirų  durų dienas, muges, ekskursijas, siūlant  susitikimus  su  alumnais, įvairių profesijų, darbo sričių atstovais, atliekant praktiką pasirinktose  darbovietėse.

 Kreipkitės  į  licėjaus  koordinatores, jeigu:

  • norite geriau pažinti save (interesus, vertybes, gebėjimus, stipriąsias puses ir t.t.);
  • nežinote, ką norite veikti  baigęs(-usi) mokyklą;
  • abejojate savo pasirinkimais;
  • norite geriau susipažinti su pasirinkta profesine sritimi;
  • turite naujų idėjų ir pasiūlymų  karjeros klausimais.