MOKYTOJAMS

Naudingos nuorodos

07/25/06 21:22:31

TESTA

Asmenybės pažinimo testai: http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/asmenybes-pazinimo-testai

Tinkamumo darbui testai: http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/tinkamumo-darbui-testai

Profesijos testai: http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/profesijos-testai

Įsivertinimo testai: https://www.aikos.smm.lt/Testai/SlkLibrary/Forms/AllItems.aspx


INFORMACIJA APIE PROFESIJA

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html

Lietuvos profesijų klasifikatorius: http://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/zip/LPK%202012%20arbor.pdf


INFORMACIJA APIE STUDIJAS

http://www.aikos.smm.lt

http://www.lamabpo.lt/studiju-programos

STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖS

http://www.lamabpo.lt/skaiciuokle

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

BENDRASIS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE

www.lamabpo.lt

STUDIJOS UŽSIENYJE

http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=lt

http://kalba.lt/

http://www.kastu.lt/

GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS

Europass gyvenimo aprašymo forma ir rengimo rekomendacijos: https://europass.cedefop.europa.eu/lt/documents/curriculum-vitae

DARBO IEŠKA

Lietuvos darbo birža: http://www.ldb.lt/Informacija/Puslapiai/default.aspx

Darbo ieškos portalai:

http://www.cv.lt/index.do

http://www.cvonline.lt/

http://www.cvmarket.lt/

http://www.cvbankas.lt/darbo-skelbimai

SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE

http://www.buk-savanoriu.lt/

http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/

http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/kas-tai

http://jtba.lt/jaunimo-savanoriska-tarnyba/