TĖVAMS

Valstybiniai egzaminai

02/27/13 16:50:41

Rengiantis  valstybiniams  egzaminams  2013  metais  svarbu  žinoti:  http://www.smm.lt/abiturientams.htm

 Informaciją  apie  Bendrąsias  ugdymo  programas  (mokymo  tikslus,  uždavinius  ir  turinį) rasite  šiuo  adresu: http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/vidurinis_ugdymas_bendras.aspx

Visą  informaciją  apie  brandos  egzaminus  rasite  šiuo  adresu: www.egzaminai.lt

Informaciją  apie  mokiniams  rengiamus  konkursus  rasite  čia: http://www.olimpiados.lt

 Brandos  egzaminai  nuo  2013 m.  – pagal  atnaujintas  programas.