TĖVAMS

Ugdymo karjerai paslaugos licėjuje

02/27/13 16:47:11

 • konsultacijos  individualiai ir  grupėse;
 • diskusijos, susitikimai su įvairių profesijų, darbo sričių atstovais;
 • teminės klasės valandėlės;
 • renginiai, konkursai;
 • ekskursijos, parodos, atvirų durų dienos;
 • išvykos į bendradarbiaujančias įmones, mokinių tėvų ar licėjaus alumnų darbovietes;
 • mokinių individualaus portfolio, karjeros plano sudarymas;
 • neformalus ugdymas;
 • kultūrinės, meninės, pažintinės veiklos;
 • profesinis veiklinimas;
 • nuolatinis  informavimas  apie  ugdymą  karjerai  licėjaus  internetinėje  svetainėje.